Services

เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ กลายเป็นส่วนสำคัญของทุกองค์กรที่ต้องการพัฒนาและก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น บริษัท ซีซีเอ็น –เทค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดเตรียมการบริการหลากหลายรูปแบบพร้อมฟังก์ชั่นและโซลูชั่นต่างๆ ที่จะเสริมศักยภาพให้องค์กรของท่านก้าวสู่การเป็นผู้นำ โดยอยู่บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจพร้อมทั้งบริการหลังการขายด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง

[2012] IT Day สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

20-21 มิถุนายน CCN ได้ร่วมออก Boot งาน IT Day สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยนำ Solution ระบบความปลอดภัยเครือข่ายและระบบข้อมูลสื่อผสมไปนำเสนอ มี IT ของกรมตำรวจทั่วประเทศเข้าร่วมสัมนา

© Copyright 2013  CCN-TECH.CO.TH . All rights reserved