Contact Sales: (+66) 2 941 3939

CCN-TECH Home - Services - Maintenance Agreement

Maintenance Agreement

การบริการซ่อมและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร เป็นงานให้บริการหลังการขาย มีระบบ Call Center คอยให้บริการตอบคำถามและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน พร้อมทั้งให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบตามเวลากำหนดรวมถึงการบริการซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชำรุด ณ จุดติดตั้ง โดยส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ และอีกส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากผู้แทนจำหน่ายรายอื่น ซึ่งบริการนี้ช่วยให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์ และประสิทธิภาพจากสินค้าที่ซื้อไปอย่างสูงสุด บริษัทฯ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้าน Hardware และSoftware ที่ได้รับการอบรม และมีใบรับรองความสามารถในการให้บริการ (Certificate) จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งบริษัทฯ ยังสามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์