Contact Sales: (+66) 2 941 3939

CCN-TECH Home - Solutions - Network Performance Optimization

Network Performance Optimization

Network Performance Optimization

“ เมื่อเราไม่รู้ว่าต้องเพิ่ม Bandwidth เท่าไรถึงจะพอ Upgrade Server แค่ไหนบ้างถึงจะไหว หรือทุกอย่างดีหมดแต่มีติดคอขวดทำให้ช้าลงเกิดที่ส่วนไหน ? ”

การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ IT นั้น จำเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายด้านที่ต้องพิจารณาดังนี้

วิเคราะห์ : ได้อย่างรวดเร็วเข้าใจประสิทธิภาพของระบบงานในโครงสร้างพื้นฐานและลักษณะการกระจายของผู้ใช้งาน ต้องมีเครื่องมือที่สามารถชี้ให้เห็นได้อย่างรวดเร็วระบุปัญหาโปรแกรมพร้อมกับมุมมองระดับสูงที่ตรงกับความต้องการของฝ่ายบริหารจัดการและมุมมองที่มีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ดูแลระบบ

เร่งประสิทธิภาพ : ทำให้สามารถทำงานได้มากขึ้น ดีขึ้น เร็วขึ้น และมีความยืดหยุ่นโดยการส่งข้อมูลในเครือข่ายได้เร็วขึ้น การจำแนก Application เพื่อให้ดำเนินงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การควบคุม : การจัดการความเสี่ยงของข้อมูลโดยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลในขณะที่การสร้างความมั่นใจว่ายังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและเข้าถึงได้ ให้เจ้าหน้าที่ไอทีสามารถดูแลได้น่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยมากขึ้นและที่สำคัญต้องง่ายต่อการจัดการ

Solution Network Performance Optimization
1. Application Accelerate
ทุกวันนี้ในด้านธุรกิจการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญและยังลดช่วงเวลาที่ต้องรอข้อมูลที่ต้องการซึ่งข้อมูลนั้นอาจจะมีผลกับการสั่งซื้อของลูกค้าประเภทธุรกิจที่เราจะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเช่น

  • ธุรกิจที่มีสาขาอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ห่างไกลจนต้องใช้ Internet ดาวเทียม , Internet ที่มีความเร็วน้อย ทำให้การส่งข้อมูลไปที่สำนักงานใหญ่ล่าช้าอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการส่ง
  • ธุรกิจที่ต้องใช้โปรแกรมประยุกต์แบบที่บริษัททำขึ้นมาเองหรือสำเร็จรูปเช่น SharePoint , File Sharing(FTP) การเข้าถึงข้อมูลที่ช้าเกิดจากการทำงานของโปรแกรม
  • บริษัทที่มีปัญหาในการส่งข้อมูลระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ ซึ่งไม่ว่าจะแก้ปัญหาโดยการเพิ่ม Bandwidth ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือเปลี่ยนคอมพิวเตอร์แล้วระบบการส่งข้อมูลระหว่างสาขายังช้าเหมือนเดิม

ทางทีมของเราจะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาให้การทำงานของบริษัทของท่านสามารถแข่งขันกับธุรกิจอันรวดเร็วในปัจจุบัน

Example Solution Diagram

ตัวอย่างที่เราเข้าไปช่วยความเร็วในการใช้งาน Application เพิ่มขึ้นถึง 63 เท่า

2. Application Delivery & Browser Metric
ในปัจจุบันมีการให้บริการข้อมูลผ่านระบบ Internet กันมากไม่ว่าจะเป็นการให้บริการข้อมูลบน Web Site เช่น Facebook หรือจะเป็นการขายของ online เช่น Amazonซึ่งแน่นอนจะต้องการความเร็วในการให้บริการและรองรับเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลามีผลกับความพึงพอใจเป็นอย่างมากประเภทธุรกิจที่เราจะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเช่น

  • ธุรกิจที่มีการสั่งซื้อของ Online ผ่าน Web application ระบบจึงต้องสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา มีอัตราการ down ของระบบน้อยที่สุด รองรับการทำงานในช่วงที่มีลูกค้าเข้ามามากๆ ได้โดยที่ลูกค้าไม่รู้สึกช้า
  • ธุรกิจที่มีการใช้บริการข้อมูลด้าน Internet ซึ่งเนื้อหาบนเว็บขนาดใหญ่ทำให้การเข้ามาดูเนื้อหาบนเว็บไซต์ช้า
  • ในด้านธุรกิจข้อมูลและสถิติเป็นสิ่งสำคัญข้อมูลลูกค้าเช่น ลูกค้าส่วนใหญ่ 30% อยู่ในไทย 70% ต่างประเทศ , เข้าเว็บหน้าไหนบ้างมีหน้าไหนเข้าเยอะสุด , ลูกค้าที่เข้ามาดูเว็บไซต์ใช้เวลาเท่าไร

Advance Load Balancerเป็น load balance server ที่ทำงานอยู่บน Virtualization ซึ่งเมื่อทำงานร่วมกับระบบ Virtualization จะเป็นประสิทธิภาพสูงสุด รองรับกับธุรกิจในปัจจุบันได้อย่างลงตัวด้วย

  • Load balance feature ช่วยโหลดการทำงานของ server ให้เลือก server ที่มีการทำงานน้อยได้ทำงานอย่างเท่ากันและยังสามารถตรวจสอบการทำงานของ Application ว่ายังทำงานปกติหรือไม่
  • Auto-scaling feature เมื่อ Web Server ที่สร้างไว้บน Virtualization ทำงานจนถึงระดับที่ไม่สามารถรับผู้ใช้ได้อีกด้วย feature นี้จะสร้าง Web Server เพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับ User เพิ่มในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้มากขึ้น
  • Traffic Script Feature : เป็น Feature ที่ออกแบบมาเพื่อให้รองรับการทำงานของธุรกิจได้หลายประเภทสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ

Browser Metric

เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้ผู้ดูแลตรวจสอบได้ว่าระบบทำงานได้ปกติหรือไม่ และยังเพิ่มความสามารถทางด้านธุรกิจอีกด้วย