Contact Sales: (+66) 2 941 3939

CCN-TECH Home - Solutions - Network Security Solution

Network Security Solution

พูดถึงระบบไอทีภายในองค์กร สิ่งสำคัญคือเรื่องของความปลอดภัย (Network Security) โดยเฉพาะในส่วนของระบบเครือข่ายที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการรับส่งข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับองค์กร จึงมักตกเป็นเป้าหมายหลักในการโจมตีจากภัยคุกคามต่าง ๆ ทราบกันดีว่า การใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบเดิมๆ นั้นไม่เพียงพอที่จะต่อต้านภัยคุกคามหลากหลายแบบที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ การมีแค่ Firewall ไม่สามารถช่วยให้ระบบเครือข่ายของคุณปลอดภัยได้อีกต่อไป หมายถึงผู้ใช้จะต้องรับความเสี่ยงกับภัยคุกคามที่ไม่สามารถจัดการได้ หรืออาจต้องเพิ่มอุปกรณ์เพื่อช่วยในการจัดการกับภัยคุกคามในแต่ละรูปแบบ ซึ่งหมายถึงการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น และความยุ่งยากในการดูแลอุปกรณ์หลาย ๆ ชิ้น รวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดลงของระบบ ดังนั้นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์นี้ จำเป็นจะต้องสามารถให้การป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ในปัจจุบันได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น แฮกเกอร์ มัลแวร์ สแปม คอนเทนต์ที่ไม่ต้องการ เวิร์มและภัยคุกคามในรูปแบบอื่น ๆ

Security Solution จาก CCN-TECH
CCN-TECH ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของระบบเครือข่าย จึงได้เตรียมโซลูชั่นในรูปแบบการจัดการกับภัยคุกคามที่สามารถป้องกันได้อย่างสมบูรณ์แบบในโซลูชั่นเดียว Unified Threat Management (UTM) โดยมีพาร์ทเนอร์อย่าง Fortinet ที่สามารถรองรับกับการทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูงขององค์กรได้เป็นอย่างดี และสามารถจัดการกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบที่อาจจะเป็นอันตรายต่อระบบของคุณได้ สำหรับ UTM ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่ายในองค์กรแบบครบวงจรนั้น มีความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามได้หลายรูปแบบ ซึ่งทาง Fortinet เองได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับองค์กรที่มีขนาดและรูปแบบแตกต่างกันออกไป โดยรวมแล้วโซลูชั่นจาก Fortinet สามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้หลายจุดเลยทีเดียว

ระบบ Unified Threat Management (UTM) ที่มีประสิทธิภาพสูง
CCN-TECH เลือกนำอุปกรณ์จาก Fortinet ซึ่งมีการพัฒนาระบบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามแบบครบวงจรหรือ UTM ขึ้นมาเฉพาะตัว โดยอาศัยเทคโนโลยีเฉพาะอย่าง FortiASIC และ FortiOS ซึ่งช่วยให้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมีเสถียรภาพสูงและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี ช่วยให้คุณสามารถใช้งานระบบเครือข่ายความเร็วสูงขององค์กรในการรับส่งข้อมูลได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

Function การป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีการป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ CCN-TECH ตั้งใจคัดสรรเพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า ล้วนแต่เป็นฟังก์ชั่นในการป้องกันภัยคุกคามชั้นนำที่ได้รับการยอมรับ รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายและเสริมประสิทธิภาพใน การทำงาน เช่น Anti Spam/Antivirus, Data Loss Prevention, Real Time Threat Updates, WAN Optimization/Traffic Shaping, SSL Inspection, Virtual Appliance/Virtual Domains, IPv6, Dynamic Routing ซึ่งไม่ได้เน้นเพียงแค่ประสิทธิภาพในการทำงานที่รวดเร็วเพียงแต่อย่างเดียวแต่ยังให้ความมั่นใจได้ว่าระบบเครือข่ายของคุณจะถูกปกป้องไว้อย่างปลอดภัย

ลดต้นทุนในการดำเนินงานด้านระบบความปลอดภัย
Security Solution จาก CCN-TECH จะช่วยลดต้นทุน ทั้งจากการติดตั้งและ จากค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ด้วยการรวมเอาระบบรักษาความปลอดภัย เครือข่ายที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลายต่อหลายชิ้น ให้เข้ามาทำงานอยู่ภายใน อุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวที่มีความสามารถในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัย คุกคามครบทุกด้าน ซึ่งจะช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสะดวกต่อการบริหาร จัดการขึ้นอย่างมาก

มีความยืดหยุ่น ง่ายในการติดตั้ง
ผู้ใช้สามารถเลือกฟังก์ชั่นการทำงานตามที่ตัวเองต้องการเพื่อเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและยังสามารถอัพเกรดเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นใหม่ ๆ บนอุปกรณ์ตัวเดิมเพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันระบบให้ดียิ่งขึ้นด้วยการ ให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

อัพเดตข้อมูลภัยคุกคามให้กับผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา
ด้วยทีมวิจัยและพัฒนาจาก FortiGuard ซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลกได้ทำการเก็บ รวมรวบข้อมูลภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกัน พร้อม กับอัพเดตข้อมูลให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ ๆ ได้อย่างทันท่วงทีอยู่ตลอดเวลา

ปกป้องครบสมบูรณ์ทุกจุดในองค์กร
CCN-TECH นำเสนอโซลูชั่นที่ ประกอบไปด้วยตัวอุปกรณ์และ ซอฟต์แวร์ที่สามารถป้องกันได้ ทั้งข้อมูลที่ถูกส่งอยู่ในระบบ เครือข่าย จนไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้แต่ละคน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบทั้งหมดมีความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพราะเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามได้ องค์กร หลาย ๆ แห่งจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และโซลูชั่นจาก CCN-TECH ก็มาพร้อมกับรูปแบบการป้องกันที่ครบวงจร ซึ่งสามารถตอบ โจทย์ให้กับองค์กรที่ต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามแบบต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัย และยังคุ้มค่ากับการลงทุนอีกด้วย