Contact Sales: (+66) 2 941 3939

CCN-TECH Home - Services - Project Management

Project Management

ให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตรงตามแผนงาน และมีประสิทธิภาพ โดยทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ