Contact Sales: (+66) 2 941 3939

CCN-TECH Home - Services

Services

เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ กลายเป็นส่วนสำคัญของทุกองค์กรที่ต้องการพัฒนาและก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น บริษัท ซีซีเอ็น – เทค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดเตรียมการบริการหลากหลายรูปแบบพร้อมฟังก์ชั่นและโซลูชั่นต่างๆ ที่จะเสริมศักยภาพให้องค์กรของท่านก้าวสู่การเป็นผู้นำ โดยอยู่บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจพร้อมทั้งบริการหลังการขายด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งโดยแบ่งการบริการออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

Consult AND Design

บริษัทฯ บริการให้คำปรึกษา, ออกแบบ และบริหารจัดการงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน

อ่านเพิ่มเติม...

Implementation & Installation

บริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีความจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะในงานติดตั้งสูง เพื่อให้สินค้าและบริการต่างๆ สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม...

Maintenance Agreement

การบริการซ่อมและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร เป็นงานให้บริการหลังการขาย มีระบบ Call Center คอยให้บริการตอบคำถามและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน พร้อมทั้งให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบตามเวลากำหนด

อ่านเพิ่มเติม...

Help Desk and Call Center

ทางบริษัทฯมีบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยมีระบบ Help Desk และ Call Center คอยให้บริการรับแจ้งปัญหาและแก้ปัญหาทางโทรศัพท์และอีเมลตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม...

Project Management

ให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตรงตามแผนงาน และมีประสิทธิภาพ โดยทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

Education

ผลิตภัณฑ์และระบบที่บริษัทฯ มีจำหน่ายและให้บริการนั้น เป็นสินค้าในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องมีทักษะการใช้งานระดับสูง บริษัทจึงจัดให้มีบริการให้ความรู้ ฝึกอบรม และฝึกทักษะการใช้งาน

อ่านเพิ่มเติม...