Contact Sales: (+66) 2 941 3939

CCN-TECH Home - Solutions

Solutions

ผลการสั่งสมประสบการณ์การทำงานในด้าน SI มาอย่างยาวนาน ผ่านบททดสอบและการขัดเกลาจนได้ออกมาเป็นความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้เรามั่นใจว่า เราจะตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และมั่นใจในความเป็นหนึ่งใน Solution ต่างๆ ต่อไปนี้

Network Security

 • ปกป้องเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
 • ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ
 • มีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการบริหารและติดตั้ง
 • ปลอดภัยอยู่เสมอด้วยการอัพเดทระบบรักษาความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...

Enterprise Wireless

 • เครือข่าย Wireless ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย
 • เพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการทำงาน
 • มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับทุกขนาดองค์กรและสาขา
 • ลดต้นทุนและง่ายในการบริหารจัดการ

อ่านเพิ่มเติม...

Virtualization

 • การลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ
 • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
 • เพิ่มความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ
 • ระบบการบริหารจัดการที่ง่าย รวดเร็ว ไม่ซ้ำซ้อน

อ่านเพิ่มเติม...

Data Protection & Recovery

 • สร้างความมั่นใจ ลดความเสี่ยง ด้วยระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
 • ง่ายต่อการบริหารจัดการด้วยการIntegrate management
 • เพิ่มความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ
 • ป้องกันความเสียหายที่ส่งผลต่อธุรกิจ ลดความเสี่ยงในความไม่แน่นอนต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

อ่านเพิ่มเติม...

Data Center Facility

 • ภาพรวมของห้อง Data Center
 • ปัจจัยในการออกแบบ Data Center
 • องค์ประกอบของห้อง
 • ส่วนประกอบของศูนย์คอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม...

Network Performance Optimization

 • วิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วเข้าใจประสิทธิภาพของระบบงานในโครงสร้างพื้นฐาน
 • ความยืดหยุ่นโดยการทำให้ส่งข้อมูลในเครือข่ายได้เร็วขึ้น
 • การจัดการความเสี่ยงของข้อมูลโดยการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม...