Contact Sales: (+66) 2 941 3939

CCN-TECH Home - Solutions - Virtualization Solution

Virtualization Solution

Virtualization Solution
เนื่องจากประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างมาก จึงเป็นที่ทราบกันว่าอุปกรณ์และระบบยังไม่ได้ถูกใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงมีแนวคิดของการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ให้มีความคุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถลดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านไอทีให้ลดลงด้วยด้วยแนวคิดในการนำเอาคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงมาจำลองการทำงานให้กลายเป็นคอมพิวเตอร์ย่อย ๆ หลายเครื่องเพื่อทำงานด้านต่างๆ ขององค์กร โดยแต่ละเครื่องมีการทำงานแยกกันโดยอิสระ ทำให้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องสามารถทำงานทดแทนคอมพิวเตอร์เดิมที่ถูกใช้งานได้นับ 10 เครื่อง ซึ่งนั่นหมายถึงการลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรไปอย่างมหาศาล ดังนั้นเทคโนโลยี Virtualization จึงกลายเป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างมากในแง่ของการเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเต็มที่มากขึ้น ใช้พลังงานน้อยลงและมีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง เทคโลยี Virtualizationจึงสามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง

Virtualization Solution จาก CCN-TECH
ด้วยเทคโนโลยี Virtualization ที่มีความสามารถในการเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการทำงานให้กับระบบคอมพิวเตอร์ ทาง CCN-TECH จึงได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่น่าเชื่อถืออย่าง VMware ซึ่งเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีVirtualization ในการนำโซลูชั่นด้าน Virtualization เข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มี Computer System หรือ Data Center ที่ต้องการระบบจัดการพร้อมทั้งเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

การลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบ
“การลดขนาดของ Data Center หรือ Computer System ด้วยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่น้อยลง พร้อมความสามารถในการขยายระบบอย่างรวดเร็ว (scale out)”

โดยปกติแล้วเราใช้งานความสามารถของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปไม่ถึง 1 ใน 10 ด้วยซ้ำ ด้วยเหตุนี้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ (Hypervisor) จะช่วยจัดสรรทรัพยากรของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยการจำลองให้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานแทนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้งานกันหลาย ๆ เครื่องโดยประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงแต่ละเครื่อง ยังสามารถทำงานให้กับองค์กรได้เหมือนเดิมการนำเทคโนโลยี Virtualization มาใช้ นอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายทางตรงอย่างเช่น การซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทุกครั้งที่มีการนำระบบใหม่ขึ้นใช้งานแล้วยังช่วยลดต้นทุนระยะยาวอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าพื้นที่ห้อง Data Center ค่าบำรุงรักษารายปี ค่าระบบทำความเย็น ซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือค่าใช้จ่ายขององค์กรเอง

เพิ่มความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจโดยลด Downtime ของระบบ
“ลด Downtime ทั้งจากการปรับปรุงระบบ และเหตุไม่คาดคิด” ระบบคอมพิวเตอร์ของธุรกิจนั้นจำเป็นจะต้องทำงานให้ได้ตลอดเวลา หากหยุดชะงักไปเพียงไม่กี่นาทีก็อาจจะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้ เทคโนโลยี Virtualization นอกจากจะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พร้อมกับระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยลดโอกาสในการเกิด Downtime หรือช่วงที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ให้น้อยลงด้วย เนื่องจากรูปแบบการทำงานแบบเสมือนซึ่งไม่ผูกติดอยู่กับอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่ง คุณจึงสามารถควบคุมสั่งงานและโยกย้าย เครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงให้ไปทำงานบนอุปกรณ์หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องใดก็ได้ที่ต้องการ ซึ่งจะมีประโยชน์มากในกรณีที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์นั้น ๆ เกิดมีปัญหาจนต้องปิด รีสตาร์ทเครื่อง หรือแม้กระทั่งการอัพเกรดหรือการซ่อมบำรุงเครื่อง ก็ยังสามารถทำได้โดยย้ายเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงไปฝากไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องอื่นก่อน เพื่อให้ธุรกิจยังคงสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องทาง CCN-TECH มีความมั่นใจว่าโซลูชั่นด้าน Virtualization นี้จะเข้ามาเติมเต็มความต้องการให้กับองค์กรที่กำลังมองหาโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของ Data Center ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานเต็มที่ พร้อมกับลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร โดยที่ไม่ลดทอนประสิทธิภาพในการทำงาน


ระบบการบริหารจัดการที่ง่าย รวดเร็ว ไม่ซ้ำซ้อน
นอกจากการนำโซลูชั่นด้าน Virtualization มาใช้งานจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังสามารถช่วยลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการ Computer System ลงไป อย่างมากอีกด้วย เนื่องจากมีจำนวนเครื่องที่ต้องดูแลลดลง ทำให้ประหยัดเวลาของบุคลากรในการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก และด้วยระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยังช่วยให้องค์กรสามารถบริหารเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงแต่ละเครื่องได้จากส่วนกลาง หรือ ระยะไกล (remote) ได้อีกด้วย

ด้วยเครื่องมือ Virtualization Management ของ VMware จะช่วยให้คุณ สามารถบริการจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงที่ถูกจำลองขึ้นมาทำงานได้ตั้งแต่ขั้นตอนของการสร้าง ปรับแต่ง นำไปใช้งาน ตรวจสอบการทำงานจนสิ้นสุดกระบวนการ ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดสามารถทำได้อย่างสะดวกจากซอฟต์แวร์บริหารจัดการที่ถูกรวมเอาไว้ที่เดียว แม้ว่าจะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์จำลองในองค์กรอยู่เป็นร้อย ๆ เครื่องก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป